נתינת צדקה לשמה
מידת האמת וכבוד ליהודי
אונקלוס גר הצדק
רבי יהושוע ואנדריאנוס
תן לי יבנה וחכמה א
תן לי יבנה וחכמה ב
תנורו עכנאי
כיתוב בבעיות טעינה